Archivo de la etiqueta: redes de bravais

Cristalografía y Mineralogía

422 tetra a=b≠c α=β=δ90ºhemiedria4/m2/m2/m

4/m-32/m s.cubicoa=b=ca=b=c90ºholoedria

6mm s.hexa=b≠ca=b=90ºc=120ºhemiedr6/m2/m2/m

2/m2/m2/ms.romb rel.paramea≠b≠ca=b=c=90holo

2/m monoclia≠b≠ca=c=90ºb≠90 ej)a.que.siscorres

4/m2/m2/mtetraa=b≠ca=b=c=90º holo

2/m cubia=b=ca=b=c=90º hemiedria 4/m-32/m

6/ms.hexa a=b≠ca=b=90ºc=120º hemi6/m2/m2/m

222 cubia≠b≠ca=b=c=90º***************************

2/m-3s.cu3ejesbinplandesimperpen(abc)4eje ter inv

422 tetra1e.cua(c)2e.bi(ab)2e.bi(45ºentre Seguir leyendo “Cristalografía y Mineralogía” »